Vzdělávejte se pro růst v MSK II

Vážení zákazníci, Úřad práce České republiky realizuje projekt Vzdělávejte se pro růst v MSK II od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015. Podstatou projektu je podpora zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.

Podpora je zaměřena jak na právnické, tak fyzické osoby (OSVČ) a spočívá v 100% uhrazení nákladů na vzdělávání a 100% proplacení výše mzdových nákladů za zaměstnance, kteří se vzdělávací aktivity zúčastní. Nabízíme Vám zpracování projektové žádosti. Další informace a konzultace poskytuje Ing. Tomáš Benda, tel. 721 869 373.

 

vzdelavani-se-pro-rust-v-msk-2