Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Mandaly pro vás II

Kurz Mandaly pro Vás II navazuje na kurz Mandaly pro Vás I. Absolvování prvního kurzu není podmínkou pro účast na kurzu druhém, je však doporučován. Cílem kurzu je seznámit klienta s psychologií mandal při práci se svým okolím. Důraz je kladen na práci s dětmi a využití v rámci partnerských vztahů. Naučíte je jak pomoci Mandal léčit psychické neduhy počítaje "blbou náladou", konče depresemi. 

barevná mandala 2 

Zaměření kurzu:

  • psychologie využití mandal při práci sdětmi a v partnerských vztazích

  • léčení s mandalami

  • ovládání deprese pomocí mandal

  • kreslení mandal vlastní technikou

 

Délka kurzu:

9 vyučovacích hodin (3 dny po 3 hodinách)

 

Cena: 968,-Kč s DPH

 

Pro účastniky našich kurzů sleva 20%. Konečná cena 775,- Kč  s DPH.

 


Závazná přihláška na kurz Mandaly pro Vás II od 4.11. 2013

*Termíny

Musíte vyplnit pole!

Počet osob na školení
Neplatný Vstup

*Jméno:
Musíte vyplnit pole!

*Příjmení:
Musíte vyplnit přijmení

*Email:
Musíte vyplnit pole!

*Telefon:
Musíte vyplnit pole!

Poznámka:
Neplatný Vstup

*Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Musíte vyplnit pole!

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informační sdělení správcem nadále zasílány. Souhlas je udělen maximálně na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Antispam
Neplatný vstup